Bierzmowani

Przygotowanie do bierzmowania obejmuje klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, młodzież przyjmuje ten sakrament pod koniec klasy 8.

Fundamentem formacji jest uczestnictwo w życiu sakramentalnym – niedzielna Eucharystia i regularna spowiedź, a także uczestnictwo w katechezie szkolnej i parafialnej.

Katecheza parafialna bierzmowanych  w pierwszy wtorek każdego miesiąca o g. 18.00 rozpoczynamy Mszą św., a po niej spotkanie w kościele.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA OD GODZ. 18.00!

NIEOBECNOŚĆ NA MSZY ŚWIĘTEJ NIEDZIELNEJ SKUTKUJE NIEDOPUSZCZENIEM
DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA!

SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA TEJ MŁODZIEŻY BĘDZIE UDZIELANY
10 CZERWCA 2023 NA MSZY ŚW. O G. 18.00.