Historia

Parafia została erygowana 25 maja 1985 r. przez biskupa  częstochowskiego Stanisława Nowaka. Patronką parafii została bł. Jadwiga Królowa. Pierwszym proboszczem został  ks. Bronisław Chaładyn. Ze względu na potrzeby duszpasterskie wiernych z osiedla zwanego wówczas Czerwone Sztandary,  dnia 1 marca 1983 r. został powołany  Wikariat Terenowy w parafii Matki Bożej Anielskiej. Początkowo kult sprawowano w kaplicy parafii Matki Bożej Królowej Polski ( na dzisiejszym Os. Morcinka), a następnie od 1984 r. w tymczasowej kaplicy na obecnym miejscu kościoła. Staraniem ks. proboszcza i wiernych w 1985 r. przystąpiono do budowy kościoła i punktu katechetycznego oraz pozostałych obiektów parafialnych.

Powstałe budowle według projektu Wojciecha Podleskiego zostały gruntownie przebudowane w latach 2004 -2005  realizując projekt Krystyny Kijak-Zaręby, dzięki czemu bryła świątyni uzyskała nowy kształt ozdobiony okazałą wieżą, na której zainstalowane są trzy dzwony. Kościół został dedykowany (uroczyście poświęcony) dnia 2 października  2005 r. przez pierwszego biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego SDB w 20 rocznicę  powstania parafii.

We wnętrzu na uwagę zasługuje dekoracja autorstwa Macieja Kauczyńskiego.  Nad ołtarzem i tabernakulum znajduje się krucyfiks, który ze względu na patronkę parafii św. Jadwigę Królową – jest imitacją krzyża z Katedry Wawelskiej w Krakowie. Nad  nim rozpościera się  półkoliście  witraż  Ostatniej Wieczerzy. Ściany świątyni zdobi mozaika. Przedstawia ona – pod krzyżem w ołtarzu głównym – z jednej strony Matkę  Najświętszą ze św. Janem Apostołem, a z drugiej patronkę parafii i kościoła św. Jadwigę, kontynuowana jest w stacjach drogi krzyżowej.  To wszystko stanowi oryginalny i piękny wystrój  nowoczesnej świątyni. Ponadto w kościele znajdują się dwa ołtarze boczne w których są obrazy Pana Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Częstochowskiej. Dla potrzeb godnie sprawowanej liturgii kościół został wyposażony w okazały instrument – organy 17 głosowe.

Przed świątynią jest pomnik Świętego Jana Pawła II usytuowany tam na pamiątkę beatyfikacji Papieża Polaka, który jest dziełem Józefa Siwonia. Pięknie zagospodarowany zielenią teren wokół świątyni i plebani staje się doskonałym miejscem modlitwy. Idąc w procesji przy kościele spotykamy lurdzką grotę z figurą Maryi, a naprzeciwko niej wspaniale odznaczającą się mozaikę z Ukrzyżowanym, Patronką i widokiem Wawelu.

Parafia posiada relikwie św. Jadwigi, św. Jana Pawła II,  św. S. Faustyny i św. O. Pio.